Sterven en overgaan I

 Verschillende ervaringen

Sterven kan plotseling plaats vinden, of na een lang proces. Of gewoon tijdens de slaap, als een wegglijden. De wijze waarop iemand sterft kan nogal uitmaken voor het rouwproces van familie en vrienden.

Vragen

Aan het begin van deze workshop nemen we ruim de tijd om ervaringen te delen. Er kunnen allerlei vragen opkomen.

Wat betekent sterven voor degene, die overgaat naar die andere voor ons minder bekende wereld?

Maakt het verschil of je plotseling met je levenseinde wordt geconfronteerd, of in je slaap, of dat er een lang ziekteproces aan voorafgaat?

Hoe is het om bij het overgaan van iemand te zijn? Soms lijkt het alsof een geliefde langzaamaan al een beetje van de wereld wegdrijft. Dat iemand niet meer zo bewust aanwezig is in het hier en nu. Soms is er in de laatste dagen of uren sprake van visioenen, of van de verschijning van overleden dierbaren. Wat gebeurt er dan energetisch, wat gebeurt er met het bewustzijn? Wat gebeurt er op zielniveau? Wat gebeurt er met de essentie van een mens?
Hoe kunnen wij als omstanders helpend aanwezig zijn? En wat zouden wij na het overlijden kunnen betekenen voor geliefden, die overgegaan zijn?

Meditaties

In het tweede deel van de workshop wordt stilgestaan bij het eigen levenseinde. Aan de hand van geleide meditaties gaan we terug naar een positieve sterfervaring in een vorig leven.
In een volgende meditatie gaan we vooruitkijken: hoe stellen wij ons ons levenseinde voor?   En hoe zou je er op een positieve wijze over kunnen denken?