Incarneren en geboren worden

Waar kom jij vandaan?

Ooit zijn we allemaal een keer geboren, maar begon ons leven daar en toen? Zou het kunnen zijn dat we al wel langer bestaan? Waar waren we dan voor onze geboorte, waar zouden we vandaan gekomen zijn? En als we er al langer zijn, zijn we dan maar op goed geluk geïncarneerd, of juist op een bepaalde tijd, in een bepaalde omgeving, met een zeker plan?

Onze eigen incarnatie

In het eerste deel van deze workshop komt onze eigen incarnatie aan de orde. De afdalingsweg, die we gemaakt hebben om te incarneren. En ook hoe wij nu juist bij déze ouders en in déze omgeving terecht zijn gekomen.

Een kind verwelkomen

In het tweede deel gaan we ons richten op ons eigen vermogen om een kind te verwelkomen en te ontvangen. In onze fantasie maken we van onze schoot een mooie, heilige plek.  Een welkomstplek voor een kind, of een kleinkind, of een kind van vrienden. Of een welkomstplek voor een geestelijk kind, een plan, een schepping. Zo maken we van onze bekkenbodem een gastvrije ruimte om aan een creatief proces vorm te gaan geven. Iets nieuws in ons kan aan het licht gaan komen.