Lessen van Merlijn

Merlijn, raadsheer van Koning Arthur

De historische Merlijn leefde in de tijd van Koning Arthur met de Ronde Tafel en de 12 ridders. Koning Arthur werkte aan een Eenheidsrijk; het was een lappendeken van kleine koninkrijkjes en machthebbers. Merlijn was een belangrijk raadsheer voor Koning Arthur, die vanuit de Keltische traditie, vanuit de Druïdische levenswijze zijn invloed liet gelden.

Lessen voor onze tijd

Merlijn spreekt nog steeds tot onze verbeelding. En terecht; hij laat via de Hogere Wereld van zich horen met adviezen en lessen voor onze tijd.
Keltische Mystiek gaat voor een belangrijk deel over verbinding. Datgene, wat Koning Arthur voor ogen stond met de Ronde Tafel: ridders met totaal verschillende karakters en zeer uiteenlopende normen binnen hun rijkjes met elkaar in contact brengen om samen één Rijk te creëren, een Eenheidsrijk.
Wanneer je verbinding met elkaar wilt aangaan, dan is het ook van belang dat je je eigen kwaliteiten en positieve eigenschappen kent, zodat je die kunt inzetten in de Ronde Tafel…

 

 

Keltische Mystiek

Geïnspireerd door inspraken van Merlijn geef ik twee workshops Keltische Mystiek. Mystiek is geen weg van kennis verzamelen, maar een weg van de innerlijke beleving.  Vanuit de Keltische Mystiek zijn er verwantschappen met het sjamanisme, met het christendom, met oosterse visies, en andere.

We gaan op zoek naar hoe wij ons innerlijk verbinden met onszelf en met de wereld om ons heen. We gaan ontdekken wie wij zijn in onze grootsheid en hoe wij onze grootsheid leven. Dat alles in dienst van het meewerken aan een Nieuwe Wereld, een Eenheidsrijk.

Twee workshops: