C’AV

De  C’AV,  de stille ruimte in het hart

C’AV staat voor  inkeer, innerlijke stilte en rijping.
De C’AV is een zogenaamde crypte-fase. De crypte: een ondergrondse ruimte.
Het is een proces van je terugtrekken uit de wereld  en je richten op voortdurende dienstbaarheid aan het Licht. 

Verdieping
Na de MERÊG-fase ben je bereid om dieper te gaan. Onafgewerkte zaken kunnen nu aan het licht komen. Zo kun je je bewust worden van verborgen beperkingen en remmingen, die een weg van volledige dienstbaarheid aan het Licht in de weg staan.

Verstilling en heling
Je kunt deze fase het ‘stille priesterschap’ noemen. Vaak komt er dank zij dit proces van inkeer meer orde, evenwicht en voldoening in je leven op alle vlakken. De C’AV wijding helpt om restanten van karma en  oude patronen te overwinnen en te helen.
Je komt nog niet expliciet naar buiten met de materie van de ASHAÏN of de Esseense overlevering.

Laatste inwijding, de derde graad, de BETH
Na de inwijding van de C’AV kom je nog niet expliciet naar buiten met de materie van de ASHAÏN of de Esseense overlevering. Daar werkt de BETH naar toe.

BETH betekent Herberg. Zoals de MERÊG voornamelijk gericht is op het hoofd en de C’AV op het hart, zo is de BETH een inwijding van de Schoot, tot Herberg.
De C’AV, een fase van loutering en uitzuivering, bereidt voor op de laatste inwijding, die alleen door Lut van de Velde gegeven kan worden.

Bij de MERÊG ga je verbinding leren maken:
– ontvankelijk zijn voor wie en wat er op je pad komt.
– verbinding worden tussen de Lichtrijken en de Aarde
– zorg dragen voor jezelf en Licht uitzenden in je omgeving.

Bij de C’AV maak je een beweging naar binnen toe, en tegelijkertijd vindt er uitbreiding plaats van zelfheling, je gaat in de geest samenwerken met de hogere dimensies, je kunt eventueel een helingspraktijk gaan uitbouwen.

Bij de BETH ga je Herberg worden, je gaat als het ware een koepel vormen over een groot aantal mensen. Je kunt groepen gaan begeleiden.

Wie daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd wordt door de Hogere Wereld kan na de inwijding in de BETH ook anderen gaan inwijden.