Esseense Heling

Essenen

Essenen hebben in lang vervlogen tijden geleefd, verspreid over de Aarde. Zij leefden in respect voor elkaar, in liefde en in eenvoud. Zij hadden een sterke binding met het Licht. Zij wisten, dat zij uitgezonden waren door het Licht.
Zij waren gericht op herstel van de Eenheid. Een herstellen van de verbondenheid van heel de schepping. Verbinding tussen alle schepselen onderling, en met de Bron. Sommige mensen weten of ontdekken, dat ze een speciale band hebben met het Esseense gedachtegoed. Anderen voelen zich sterk aangetrokken, zonder precies te weten waarom.

Handreikingen voor onze tijd

Via doorgaven vanuit de Hogere Wereld hebben we boodschappen ontvangen over het gedachtegoed van de Essenen met handreikingen voor onze tijd. Zo hebben we heel bruikbare handvatten gekregen  om te werken aan het herstel van de Aarde, herstel van de Schoonheid, de Verbondenheid, de Eenheid. Heling dus, heel eenvoudig door gebruik te maken van de kracht van het Woord en van het Licht.

Workshops

Ik geef drie workshopreeksen, elk van drie middagen.
Als eerste is er de ASHAÏN, letterlijk: Essenen herrijzen uit de as.
Aan het einde van deze reeks kun je een bekrachtiging ontvangen. De ASHAÏN-bekrachtiging opent een Kanaal naar het Esseense erfgoed. Je wordt als het ware daar weer naartoe doorverbonden.

Daarop volgen drie inwijdingsstappen, de MERÊG, de C’AV en de BETH, waarvan ik alleen de eerste twee verzorg.

MERÊG, Boog van Licht, brug tussen hoofd en hemel, en hart en hemel
C’AV, afdalen in de crypte, de stille ruimte in het hart

N.B. De BETH wordt gegeven door Lut Van de Velde