Over mij

Van huis uit

Mijn geboorte, vlak na de Tweede Wereldoorlog, stond in het teken van vereniging, herstel en wederopbouw. Mijn vader had het mannenkamp van de Jappen overleefd, mijn moeder met zeven kinderen het vrouwenkamp. Mijn komst benadrukte dat er nieuw leven mogelijk was in een herstelde verbondenheid.
Die thema’s: verbinding, herstel, en werken aan opbouw en vernieuwing lopen als een rode draad door mijn leven. Zo heb ik jaren gewerkt in de reguliere psychosociale hulpverlening, en daarnaast als reïncarnatietherapeute. Dezelfde thema’s lopen nog steeds door de workshops heen, die ik geef.

Plekken van inspiratie

Natuurlijk heb ik in de loop van de jaren op diverse plekken inspiratie opgedaan om dit alles vorm te kunnen geven.
Ik ben opgeleid als reïncarnatietherapeute bij de SRN (School voor Reïncarnatie- en Regressietherapie Nederland).
Ik heb een opleiding gevolgd bij de school voor sjamanisme bij Roelien de Lange en Frans Scheerder. Ik assisteer jaarlijks bij de Vision Quest, die georganiseerd wordt vanuit Agape, centrum voor therapie, ceremonies en opleidingen in Koolskamp (België).
En ik word zeer geïnspireerd door de workshops van het medium Lut Vande Velde.

Harmonie

Zo vervlechten zich ervaring en kennis vanuit de reïncarnatietherapie met overgeleverde wijsheid vanuit native stammen en vanuit het sjamanisme met informatie vanuit de Hogere Wereld tot een boeiend geheel. Een goede basis om te kunnen werken aan herstel, heling en vernieuwing van onszelf, van elkaar en onze omgeving, en van onze mooie Aarde.